fredag 30 januari 2009

Giftlaboratoriet

Arkadij Vaksberg har skrivit en intressant och tänkvärd bok vid namn Giftlaboratoriet som tar upp statsterrorismen i Sovjetunionen och Ryssland från början/ mitten av 1900-talet fram till nutid.

Vaksberg är en övertygande skribent, och det är nästan så att jag önskar att han inte var det, eftersom den bild han målar upp av Sovjetunionen/ Ryssland gör mig näst intill skräckslagen. De politiska mord som förekommit under kommunisternas välde ger mig en god förståelse för hur förtryckta och terroriserade invånarna i detta numera splittrade rike faktiskt var.

Dissidenter hade inget skydd från statsmakten. Minsta överträdelse kunde bestraffas rejält, särskilt om man gick emot den rådande ordningen och partiets linje. Vaksberg tar upp fall efter fall med politiska mord, många av vilka offren han själv träffat, till och med varit vänskaplig med. Att ge ut en sådan här bok är därför inte bara imponerande i form av den forskning Vaksberg har ägnat åt den, men även ur ett moraliskt perspektiv. Jag är imponerad av att Vaksberg vågade peka ett så tydligt finger i Lubjankas riktning.

Eftersom så många av de filer och dokument Vaksberg åberopar är skyddade, förstörda eller oåtkomliga är det svårt för honom att verifiera alla utsagor han gör i boken, men det upplever jag ändå inte som en brist. Vaksberg spekulerar, men han spekulerar med en oerhörd auktoritet. Han är också noga med att uppge var hans utsagor brister, och för den skull är jag mer än villig att ursäkta honom den bristande källförteckningen. Om ens det han kan verifiera är sant, så är boken en oerhört skrämmande titt på en regering som inte bara fått oinskränkt makt, men även blivit så hårt korrumperade av den makten att de inte dragit sig för att utöva den, och fortfarande inte drar sig för att utöva den.

Vaksberg har så många fall av politiska mord att han med nöd och näppe hinner med ett omnämnande av Anna Politkovskaja och Alexander Litvinenko, som han i korthet går in på. Även de tror Vaksberg är offer för Lubjanka.

Det här är en skrämmande bok. Men den är också angelägen och välskriven.

Läs den. Rekommenderas varmt

Läs vidare:
Arkadij Vaksberg på Wikipedia

Intressant?

Andra bloggare om:
, , , , ,

Inga kommentarer: